BÜTÜNLEŞİK YAŞAM KOÇLUĞU
BÜTÜNLEŞİK YAŞAM KOÇLUĞU HAKKINDA BİLGİLER

Bütünleşik Yaşam Koçluğu Nedir?

İnsan ve onun yarattığı yaşam karmaşık olgular. Onları tanımlamak ve sorunlarına çare bulabilmek için sadece tek bir bakış açısıyla yaklaşım hiçbir zaman yeterli olmuyor. Hayata ve insana 360 derece bakarak mutlaka birbirini bütünleyen, destekleyen farklı disiplindeki çalışmaların bir arada kullanılması gerekiyor.

Bütünleşik Yaşam Koçluğu bu içgörüyle ortaya çıkardığım yepyeni bir koçluk tarzı. İnsana sadece andaki bilincinden oluşmadığının farkındalığıyla yaklaşan bir disiplin. İnsanların bir geçmişi olduğunu ve farkında olmadıkları bilinçaltlarının onların andaki seçeneklerine nasıl de etki edebildiğini koçluk seansının içine mutlaka çözülmesi gereken bir unsur şeklinde dahil eden bütünsel bir yaklaşım. Bu yaklaşımı anlayabilmek için belki insan zihninin hangi katmanlardan oluştuğuna kısaca bir göz atmak faydalı olabilir.

Bilincimiz, sadece fakında olduğumuz ve kısıtlı alanda çalışan, beynimizin fonksiyonlarından ibaret olduğunu sandığımız aklımızdan oluşmaz. Aslında insan bilinci çok daha geniş alanda işleyen ve evrensel mutlak bilinçle iç içe geçmiş karmaşık bir mekanizmaya sahiptir. Bireysel anlamda kullanımımıza sunulmuş bütünleşik bilincimizi, farklı bilinç seviyelerinde yer alan ve aralarındaki bağ çok zayıfladığı için neredeyse birbirinden tamamen bağımsız işlev gören üç farklı “aklın” toplamı gibi düşünmek doğru olacaktır.
Bu farklı ve birbirinden kopuk çalışan bilinç seviyelerimiz şunlardan oluşur:

  • Farkında Olduğumuz Bilincimiz: Günlük yaşamımızda kullandığımız aklımız ve tüm diğer beyinsel faaliyetlerimizden oluşur. Bitmek bilmeyen arzu ve isteklerimiz, onlardan ibaret olduğumuzu düşündüğümüz düşüncelerimiz ve yaratımları olan unvanlarımız, başarılarımız ve sahip olduklarımız, kırılgan ve mutsuzluğa yatkın, korkuyla tetiklenmeye alışmış ve her an güvende olma arayışındaki sahte kimliğimiz bütünleşik bilincimizin çok küçük bir parçası olan bu kısmını oluştururlar. Çok daha genişlemesi ve diğer bilinç alanlarıyla bütünleşmesi gereken bir kısımdır, bu haliyle bize sadece çok kısıtlı bir hayat sunabilir. Ego bazlı düşünen aklımız burasıdır. Yaşam Koçluğu ile bilinçdışı entegrasyon hedeflenir.
  • Farkında Olmadığımız Bilinçaltımız: Özellikle farkındalığımızın çok düşük olduğu çocukluk yaşlarında ifade edilmeyen tüm duygu ve düşüncelerden oluşan negatif enerji formlarının, bizleri temsil etmeyen inanç kalıplarının ve bunlardan oluşan tüm kısıtlamaların ve değersizlik duygularının biriktiği bilinç bölümü burasıdır. İnsanı her durumda negatif algıda tutan ve bu anlamda mutlaka temizlenmesi gereken bir bilinç çöplüğü gibi düşünülebilir. Geçmişte yaşanmış her şeyin biriktiği ve bizi geleceğe doğru cesaretle adım atmaktan alıkoyan aklımız burada yer alır. Transformal Nefes® Terapisi ile rahatlatılması hedeflenir.
  • Farkındalığını Unuttuğumuz Bilinçdışımız: Asıl gerçek potansiyelimizin bulunduğu, bilimin yeni dalı olan son derece analitik ve akılcı temellere sahip kuantum alanının uçsuz bucaksız, sınırsız ihtimallerinin içerisinde bize ulaşmayı bekleyen mucizelerin gerçekleştiği evrensel akıl bölümüdür. Gerçek kimlik, değer, yetenek ve dünyevi ödevlerimizin yer aldığı, her insanoğlunu koşulsuz tatmine ulaştıracak aklımız burasıdır. Kalbimizin atması, nefes alışverişimizin sürekliliği gibi tüm vücut fonksiyonlarının yanı sıra düşünmeden kendiliğinden yaptığımız tüm bedensel fonksiyonlarımız (yürümek, araba kullanmak, ip üstünde dengede kalmak gibi motor fonksiyonların devrede olduğu her hareket) bilinçdışı aklımızın yönetimindedir. Ama bunlar bilinçdışı gücümüzün sadece çok küçük bir bölümüdür, çok daha büyük bir potansiyel bizim ulaşmamızı beklemektedir. Yaşam Koçluğu ile bilinç seviyesine yükseltilmesi hedeflenir.

Bütünleşik Yaşam Koçluğunun Faydaları Nelerdir?
Bütünleşik Yaşam Koçluğu yukarıda tarif edilen üç farklı aklın aralarındaki bağın tekrar güçlendirilmesine yarayan, dolayısıyla bilinci bir bütün olarak ele almaya odaklanarak yaşamın bütünsel deneyimini hedefleyen ve bu yönüyle fark yaratan bir tekniktir.

Bütünleşik Yaşam Koçluğu, aynı seans içerisinde hem Yaşam Koçluğu hem de Transformal Nefes® Terapisi seanslarının beraberce deneyimlendiği son derece güçlü seanslarıdır. Burada amaç Transformal Nefes® Terapisi sayesinde bilinçaltında birikmiş enerji blokajlarının temizlenmesini sağlayarak Yaşam Koçluğu seansı ile gerçek potansiyelimizin yar aldığı bilinçdışımızın sonsuz çözüm ihtimallerinin farkına varmak ve küçük adımlar belirleyerek yaşamı dönüştürme yolunda bunları kararlılıkla uygulama cesaretini sağlamaktır.

Bütünleşik Yaşam Koçluğu farkında olduğumuz kısıtlı bilincimizin dışında kalan bilinçaltımıza ve bilinçdışımıza odaklanarak bunları tekrar bilinç seviyesine yükseltmeye yardımcı olur. Transformal Nefes® Terapisi sayesinde bilinçaltındaki geçmişten (yoğunlukla çocukluk ve gençlik dönemlerimizden) gelen ifade edilmemiş duygu yükümüzle bütünleşme sağlanarak rahatlama elde edilir. Bilinçaltı duygu entegrasyonu tüm sistemi rahatlatır, diğer bir deyişle geçmişi çözmek geleceğe adım atmayı kolaylaştırır. Sonrasında Yaşam Koçluğu devreye girer, burada NLP bazlı çok etkili Erickson® ekolü koçluk tekniği danışanda farkındalık yaşatmaya odaklanır. Artık kişisel potansiyelin, ortak bilincin sonsuz ihtimaller okyanusuna doğru yelken açma vakti gelmiştir.

Bizleri ilerlemekten alıkoyan geçmişin olumsuz kalıntılarını temizlemeden bugünden geleceğe doğru hayatımızı yönlendirmede istenen adımları atabilmek zorlaşmaktadır. Bütünleşik Yaşam Koçluğu birleştirici yaklaşımıyla binlerce yıllık nefes öğretisinin herkesin kolaylıkla uygulayabileceği duruma getirilmiş Transformal Nefes® Terapisi sayesinde geçmişte kalan ve ifade edilememiş duyguların sisteme entegrasyonuna odaklanırken, güçlü NLP bazlı Erickson® ekolü Yaşam Koçluğu sayesinde bilinçli aklımızın sınırlarını ortadan kaldıran yaklaşımı ile gerçek “öz”ü yansıtan hayatın temellerinin bugünden geleceğe doğru kolaylıkla atılması sağlanmaktadır.

Birçok insan bilinçaltı tekniklerine yönelerek, hayatlarına bir başkasının adeta bir sihirli değnek değdirerek değiştirmesine çalışmaktadırlar. Bir anlamda kolaya kaçarak hayatlarıyla ilgili gereken sorumluluğu almaktan imtina etmektedirler. Ya da sadece bilinçli akıllarıyla düşünerek çözüm bulmaya çalışmaktadırlar, oysa bilinçaltlarındaki çözümlenmemiş duygular onları ya adım atmaktan alıkoymakta ya da aynı durumların bir kısır döngü şeklinde karşılarına çıkmalarına sebep vermektedir. Çözüm her ikisi de değildir, hiçbir şey yapmadan tüm yardımı başkasından beklemek de doğru değildir, altyapıyı temizlemeden tek başına çırpınıp durmak da. Bütünleşik Yaşam Koçluğu ihtiyaç duyanlara farkında olmadıkları geçmiş kelepçelerinden kurtulmalarına yardım ettiği gibi gelecekteki hayatlarının sorumluluğunu %100 almaları yolunda da yapıcı yaklaşımlarda bulunur. Bütünleşik Yaşam Koçluğu bir süre sonra herkesin kendi kendine uygulayabileceği bir yaşama tekniğidir, dolayısıyla koçluk alan kişi bu tekniği hazır olduğunu hissettiği andan itibaren başka birinden yardıma ihtiyaç duymadan hayatına kolaylıkla sokabilir.

 

 

Telefon : E-mail : iletisim@oguzakyildiz.com.tr Adres : UMAY Bilim Sanat Yaşam Merkezi
Öncü Sokak, Büyükhanlı Konutları B2 Blok
Kat:7, Daire:20-21 Suadiye
Copyright @ 2015 Oğuz Akyıldız