YAŞAM KOÇLUĞU
PROFESYONEL ERİCKSON YAŞAM KOÇLUĞU HİZMETİM HAKKINDA BİLGİLER

İnsan gerçekten akıllı bir varlık mı? Eğer öyleyse dinozorlar tam 100 milyon yıl boyunca dünya üzerindeki varlıklarını sürdürebilmişken, neden insanoğlu özellikle sanayi devrinden sonra hızlanan bir tempoyla son 200 yıl içerisinde dünyayı bu kaotik hale getirdi? Neden savaşıyoruz, birbirimizi öldürüyoruz? Neden kaynakları eşit paylaşamıyoruz? Neden Afrika’da çocuklar açlıktan ölüyor? Neden doğayla dengeli bir yaşam kuramıyoruz? Ve belki de en önemli soru: neden mutlu olamıyoruz? Neden insanlığın %95’inin psikolojik desteğe ihtiyacı var? Neden aklımızı mutlu olmayı seçme yönünde kullanamıyoruz? İnsanoğlu mutsuzsa, onun gerçekten akıllı olduğunu iddia etmek ne kadar gerçekçi olacaktır ki? Akıl mutlu olmaya yaramıyorsa neye yarıyor ki?

Bütün bu sorular, yaşama yönelik “kaygı dolu” bir bakış açısına sahip olmamızdan kaynaklanmaktadır. Amacımız hep geleceği güvence altına almak doğrultusunda çünkü bilinçaltımız bu konuda on binlerce yıldır öğretilenler doğrultusunda şartlanmış durumda. Şartlanmış zihin de sadece düşünceyle var olabildiğine inanan sözde “modern” insanı (ego insanı) yarattı. Ve kaygıyla düşünen insan, kaygılarının gerçekleşmesine tanık oluyor bu dönemde, hepsi bu. Sürüngen beynimizin bildiği tek motivasyon olan “korkuyla tetiklenme” bu korku imparatorluğunu yarattı.

Kısacası aklımızı “akıllıca” kullanmayı tamamen unutmuşuz. Ama hala bu döngüden sıyrılabiliriz, bu çerçevede yaşam koçluğu bizim için harika bir araç. Olup bitene hayıflanmayı bırakarak, sadece olumlu düşünce tarzını benimseyerek ileriye yönelik pozitif kararlar almak ve onları küçük somut adımlarla evrene sunmak, yaşam koçluğu disiplininin en önemli çıktıları. Yani aklımızı yeniden akıllıca kullanmaya başlamanın yoludur yaşam koçluğunun tarifi.

Sürüngen beyne ve limbik sisteme bizi şimdiye dek hayatta tuttukları için teşekkür etme vakti. Ama artık devir prefrontal cortex’imizin devri. Beynimizin ön-üst kısmında bulunan ve hayal gücümüzün, görsel hafızamızın merkezi bu gelişmiş dev loblar, bize tüm arzularımızı yaşama yansıtmak üzere bekleyen, tanrısal yaratıcı parçalarımız. Yaşam koçluğunda aynı kas geliştirir gibi, olumlu düşünme ve yaratma beyin dokularımızı geliştiriyoruz. Mensubu olduğum Erickson Yaşam Koçluğu ekolü, aynı zamanda barındırdığı NLP (neuro linguistic programming) teknikleri ile sürece son derece etkin katkı yapıyor.

Yaşam Koçluğu Nedir? 
Koçluk ülkemizde 29 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile “meslek” olarak kabul edilmeye başlamıştır. Koçluk, diğer bütün kişisel yardım tekniklerinden farklı yaklaşımıyla, yeni çağın dünyada hızla yükselen mesleğidir. Tüm teknikleri denedikleri halde psikolojik durumlarını istedikleri hale getiremeyen kişiler, doğru uygulanan yaşam koçluğu sürecinden büyük faydalar elde edebilmektedirler.

Yaşam koçu, kişinin ihtiyacı olan tüm kaynaklara, potansiyele ve cevaplara zaten sahip olduğu gerçeği üzerine inşa edilmiş bir disiplin üzerinden çalışır. Diğer tüm tekniklerde (öğretmenlik, eğitmenlik, danışmanlık, mentörlük, terapistlik, arkadaşlık, dert ortaklığı vb.) tekniği uygulayan kişi, sürece kendinden bir değer katar, oysa yaşam koçluğunda bu söz konusu değildir. Yaşam koçluğunda kişinin aradığı cevapların sadece ona özel olduğu ve bu sebeple sadece kendisinin bilebileceği kabul edilir. Herkesin fikri kendine aittir ve kendi özelinde, kendi içinde bulunduğu fiziksel, zihinsel ve psikolojik şartlar için geçerlidir, başkasına uygulanması doğru değildir. Dolayısıyla yaşam koçluğu alan kişi, aradığı mutlak cevapları sadece kendinde bulabilir. Yaşam koçu bu süreçte profesyonel bir yaklaşım ve yargısız, suçlamasız ve tamamen tarafsız bir duruş sergiler.

Yaşam koçu bu çerçevede koçluk alan kişiye, hayatıyla ilgili aradığı tüm cevapları bulma serüveninde bir “yol arkadaşı” rolü üstlenir. Onun görevi sadece soru sormaktır, yaşam koçluğu alan kişinin görevi ise onda nasıl bir algı oluşturursa oluştursun bu sorulara cevap vermeye yönelik, odaklanmış ve derin düşünmeye çaba sarf etmektir. Yaşam koçluğu çok ciddi tekniklerden oluşur, yaşam koçu müşterisini sorularıyla aradığı cevaplara doğru “kışkırtır”. Cevaplar tam da “orada”, bulunmayı beklemektedir, sorular yaşam koçluğu alan kişide cevaplara doğru geri dönülmez bir iç sürecin başlamasına sebep olacaktır..

Profesyonel Erickson® Yaşam Koçluğunun Üstünlükleri:
Dünyada koçluk ekolü ICF, (International Coach Federation – Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından konulan kurallar çerçevesinde yönetilmektedir. ICF’in onayı, koçluk kurallarının müşteriye en yüksek fayda sağlanabilmesi açısından mutlaka gerekli olup, Erickson® Yaşam Koçluğu da ICF’ten sertifikasyona sahip dünyadaki az sayıdaki koçluk okullarından biridir.

Profesyonel Erickson® Yaşam Koçluğu, Dr. Milton Erickson prensipleri üzerine kurulmuştur. Dr. Milton Hyland Erickson, yaygın olarak dünyanın en önde gelen hipnoz uygulayıcısı teorisyeni ve öğretmeni olarak bilinir. Aynı anda hem psikoloji okurken hem de tıp fakültesini bitirmiş olan Erickson, hem psikiyatrist hem de psikolog olan nadir bulunan özellikleri sahip bir bilim adamıydı. Erickson, her bireyin eşsizliğine büyük değer vermiş ve yaptıkları şeyleri nasıl yapabildikleri konusunda sınırsız bir merak duymuştur. Genelleştirilmiş psikolojik teorileri benimsemediği için hiçbir sistematik yaklaşım kullanmamıştır. Bunun yerine terapinin şeklini müşterisinin belirlemesine izin vermeyi tercih etmiştir. Bireyi özgür kılan tarzı ve kullandığı dilin açık ve anlam bakımından esnek olması, karşısındaki bireye söylediği şeylerin o birey tarafından kendisine en anlamlı ve mantıklı gelen bir biçimde yorumlanmasını sağlamıştır. Günümüzde kullandığı dil kalıpları, NLP’de Milton Modeli olarak öğretilir.

Profesyonel Erickson® Yaşam Koçluğu, dünyadaki NLP bazlı en büyük ve geçerli koçluk okuludur. NLP (Neuro Lingusitic Programming – Beyin Dilinin Programlanması) psikoloji temelli terapi yöntemlerine büyük etkinlik kazandırmıştır. Yaşam koçluğunda da zihnin pozitif yaratma gücünden yararlanılarak koçluk alan kişinin hayallerine ulaşmasına yönelik süreci son derece olumlu şekilde desteklemektedir.

Dr. Milton Erickson prensipleri, tüm Profesyonel Erickson® Yaşam Koçluğu sürecinin de temellerini oluşturmaktadır:

  1. Her insan TAMDIR, hiçbir şey yanlış değildir.
  2. Her insan gereksinim duyduğu KAYNAKLARA sahiptir.
  3. Her davranışın altında POZİTİF bir niyet vardır.
  4. Her insan o anda var olan EN İYİ SEÇİMİ yapar.
  5. DEĞİŞİM sadece mümkün değil, aynı zamanda KAÇINILMAZDIR.

Profesyonel Erickson® Yaşam Koçluğunun Faydaları Nelerdir?
Hayatları ile ilgili çeşitli kişisel konuları sebebiyle yardıma ihtiyacı olan çoğu kişilerin ortak özelliği, düşünce tarzlarının olumsuza odaklanmış olmasıdır. Herkes sorunlarından bahsetmeyi sever, bu durum onlara acı verdiği gibi bir anlamda da farkındasız bir şekilde egolarını da beslemektedir, çünkü acı çeken kişi ilgi görür.
Profesyonel Erickson® Yaşam Koçluğunda koçluk alan kişi şikayet alanından uzaklaştırılarak, sonsuz çözüm ihtimallerinin bulunduğu sınırsız zihin (bilinçdışı) alanına taşınır. Olumlu tarafta kalmak çözüm alternatiflerinin farkındalığını uyandırır, farkına varılan ihtimaller, somut adımlar tarafından izlenir. NLP bazlı Profesyonel Erickson® Yaşam Koçluğu sayesinde koçluk alan kişiler hayatlarında belki de ilk defa derin, odaklanmış ve pozitif yaklaşımlı düşünce dünyasına girerek hayatlarını değiştirmeye başlarlar.

 

 

Telefon : E-mail : iletisim@oguzakyildiz.com.tr Adres : UMAY Bilim Sanat Yaşam Merkezi
Öncü Sokak, Büyükhanlı Konutları B2 Blok
Kat:7, Daire:20-21 Suadiye
Copyright @ 2015 Oğuz Akyıldız