BÜTÜNLEŞİK BİLİNÇ KOÇLUĞU
BÜTÜNLEŞİK BİLİNÇ KOÇLUĞU HİZMETİMİZ HAKKINDA BİLGİLER

Bütünleşik Bilinç Nedir?
Bilincimiz, sadece fakında olduğumuz ve kısıtlı alanda çalışan, beynimizin fonksiyonlarından ibaret olduğunu sandığımız aklımızdan oluşmaz. Aslında insan bilinci çok daha geniş alanda işleyen ve evrensel mutlak bilinçle içiçe geçmiş karmaşık bir mekanizmaya sahiptir. Bireysel anlamda kullanımımıza sunulmuş bütünleşik bilinci, farklı bilinç seviyelerinde yer alan ve aralarındaki bağ çok zayıfladığı için neredeyse birbirinden tamamen bağımsız işlev gören üç farklı “aklın” toplamı gibi düşünmek doğru olacaktır.
Bu farklı ve birbirinden kopuk çalışan bilinç seviyelerimiz şunlardan oluşur:

  • Farkında Olduğumuz Bilincimiz: Günlük yaşamımızda kullandığımız aklımız ve tüm diğer beyinsel faaliyetlerimizden oluşur. Bitmek bilmeyen arzu ve isteklerimiz, onlardan ibaret olduğumuzu düşündüğümüz iünvanlarımız, başarılarımız ve sahip olduklarımız, kırılgan ve mutsuzluğa yatkın, korkuyla tetiklenmeye alışmış ve her an güvende olma arayışındaki sahte kimliğimiz bütünleşik bilincimizin çok küçük bir parçası olan bu kısmı oluştururlar. Çok daha genişlemesi ve diğer bilinç alanlarıyla bütünleşmesi gereken bir kısımdır, bu haliyle bize sadece çok kısıtlı bir hayat sunabilir. Ego bazlı düşünen aklımız burasıdır.
  • Farkında Olmadığımız  Bilinçaltımız: Özellikle farkındalığımızın çok düşük olduğu çocukluk yaşlarında ifade edilmeyen tüm duygu ve düşüncelerden oluşan negatif enerji formlarının, bizleri temsil etmeyen inanç kalıplarının ve bunlardan oluşan tüm kısıtlamaların ve değersizlik duygularının biriktiği bilinç bölümü burasıdır. Temizlenmesi gereken bir bilinç çöplüğü gibi düşünülebilir. Geçmişte yaşanmış herşeyin biriktiği ve bizi geleceğe doğru cesaretle adım atmaktan alıkoyan aklımız burada yer alır.
  • Farkındalığını Unuttuğumuz Bilinçdışımız: Asıl gerçek potansiyelimizin bulunduğu, bilimin yeni dalı olan son derece analitik ve akılcı temellere sahip kuantum alanının uçsuz bucaksız, sınırsız ihtimallerinin içerisinde bize ulaşmayı bekleyen mucizelerin gerçekleştiği evrensel akıl bölümüdür. Gerçek kimlik, değer, yetenek ve dünyevi ödevlerimizin yer aldığı, her insanoğlunu koşulsuz tatmine ulaştıracak aklımız burasıdır. Kalbimizin atması, nefes alış verişimizin sürekliliği gibi tüm vücut fonksiyonlarının yanısıra düşünmeden kendiliğinden yaptığımız tüm bedensel fonksiyonlarımız (yürümek, araba kullanmak, ip üstünde dengede kalmak gibi motor fonksiyonların devrede olduğu her hareket) bilindışı aklımızın yönetimindedir. Ama bunlar bilinçdışı gücümüzün sadece çok küçük bir bölümüdür, çok daha büyük bir potansiyel bizim ulaşmamızı beklemektedir.

Bütünleşik Bilinç Koçluğunun® Faydaları Nelerdir?:
Bütünleşik Bilinç Koçluğu® yukarıda tarif edilen üç farklı aklın aralarındaki bağın tekrar güçlendirilmesine yarayan, dolayısıyla bilinci bir bütün olarak ele almaya odaklanan ve bu yönüyle fark yaratan bir tekniktir. İnsanlığın büyük bir bölümü sadece farkında oldukları bilinç kapasiteleri ile yaşamaya devam etmektedirler. Ama ego bazlı akıl tarafından yönetilen hayat, suçlama, yargı ve tepki tabanlıdır ve aslında bir perdenin ardındaki illüzyondan ibarettir, gerçek değildir. Son derece sınırlı kapasiteyle ve sorgulamaya kapalı, birbirini taklit ve tekrar eden hedefler peşinden koşmaya odaklı bu hayat tarzı, dayanılmaz ruhsal yükler ortaya çıkartabilmektedir. Kitleler, kendilerini özgürce ifade ettikleri, tekilliklerini sergiledikleri hayatları yaşamaktan imtina etmektedir, ne olduğunun farkındalığına ulaşma yolunda hiç çaba bile göstermeden. Onlar için hayat dayanılmaz hale geldiği gibi seçeneklerin farkında olunmaması da çaresizliği ayrıca körüklemektedir.

Oysa çözüm, istisnasız hepimiz için, sadece bir adım ötededir. Bunun yolu geçmişi tamamen affedip, yaşananlar ve öğrenilenlerle özdeşleştiğimiz kimlikten sıyrılarak gerçek gücümüze doğru kocaman ve sağlam bir adım atmaktan geçer. Bütünleşik Bilinç Koçluğu® farkında olduğumuz kısıtlı bilincimizin dışında kalan bilinçaltımıza ve bilinçdışımıza odaklanarak bunları tekrar bilinç seviyesine yükseltmeye yardımcı olur. Transformal Nefes® Terapisi sayesinde bilinçaltındaki geçmişten (yoğunlukla çocukluk ve gençlik dönemlerimizden) gelen ifade edilmemiş duygu yükümüzle bütünleşme sağlanarak rahatlama elde edilir. Bilinçaltı duygu entegrasyonu tüm sistemi rahatlatır, diğer bir deyişle geçmişi çözmek geleceğe adım atmayı kolaylaştırır. Sonrasında Profesyonel Erickson® Koçluğu devreye girer, artık kişisel potansiyelin ortak bilincin sonsuz ihtimaller okyanusuna doğru yelken açma vakti gelmiştir.

Bizleri ilerlemekten alıkoyan geçmişin olumsuz kalıntılarını temzilemeden bugünden geleceğe doğru hayatımızı yönlendirmede istenen adımları atabilmek zorlaşmaktadır. Bütünleşik Bilinç Koçluğu® birleştirici yaklaşımıyla binlerce yıllık nefes öğretisinin herkesin kolaylıkla uygulayabileceği duruma getirilmiş Transformal Nefes® Terapisi sayesinde geçmişte kalan ve ifade edilememiş duyguların sisteme entegrasyonuna odaklanırken, Profesyonel Erickson® Koçluğu sayesinde bilinçli aklımızın sınırlarını ortadan kaldıran yaklaşımı ile görçek “öz”ü yansıtan hayatın temellerinin bugünden geleceğe doğru kolaylıkla atılması sağlanmaktadır.

Birçok insan bilinçaltı tekniklerine yönelerek, hayatlarına bir başkasının adeta bir sihirli değnek değdirerek değiştirmesine çalışmaktadırlar. Bir anlamda kolaya kaçarak hayatlarıyla ilgili gereken sorumluluğu almaktan imtina etmektedirler. Ya da sadece bilinçli akıllarıyla düşünerek çözüm bulmaya çalışmaktadırlar, oysa bilinçaltlarındaki çözümlenmemiş duygular onları ya adım atmaktan alıkoymakta ya da aynı durumların bir kısır döngü şeklinde karşılarına çıkmalarına sebep vermektedir. Çözüm her ikisi de değildir, hiçbir şey yapmadan tüm yardımı başkasından beklemek de doğru değildir, altyapıyı temizlemeden tek başına çırpınıp durmak da. Bütünleşik Bilinç Koçluğu® ihtiyaç duyanlara farkında olmadıkları geçmiş kelepçelerinden kurtulmalarına yardım ettiği gibi gelecekteki hayatlarının sorumluluğunu %100 almaları yolunda da yapıcı yaklaşımlarda bulunur. Bütünleşik Bilinç Koçluğu® bir süre sonra herkesin kendi kendine uygulayabileceği bir teknik öğretidir, dolayısıyla koçluk alan kişi bu tekniği hazır olduğunu hissettiği andan itibaren başka birinden yardıma ihtiyaç duymadan hayatına kolaylıkla sokabilir.

Adres : Şerafettin Sokak, Terzi Apt. No:19 D:1 Erenköy Telefon : 0216 369 80 64 e-mail : iletisim@oguzakyildiz.com.tr Oğuz Akyıldız / Armut.com Copyright @ 2015 Oğuz Akyıldız