PROFESYONEL ERİCKSON KOÇLUĞU
PROFESYONEL ERİCKSON KOÇLUĞU HİZMETİMİZ HAKKINDA BİLGİLER

Koçluk Nedir?
Koçluk ülkemizde 29 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile “meslek” olarak kabul edilmeye başlamıştır. Koçluk, diğer bütün kişisel yardım tekniklerinden farklı yaklaşımıyla, yeni çağın dünyada hızla yükselen mesleğidir. Tüm teknikleri denedikleri halde psikolojik durumlarını istedikleri hale getiremeyen kişiler, doğru uygulanan koçluk sürecinden büyük faydalar elde edebilmektedirler.

Koçluk, kişinin ihtiyacı olan tüm kaynaklara, potansiyele ve cevaplara zaten sahip olduğu gerçeği üzerine inşa edilmiş bir disiplindir. Diğer tüm tekniklerde (öğretmenlik, eğitmenlik, danışmanlık, mentörlük, terapistlik, arkadaşlık, dert ortaklığı vb.) tekniği uygulayan kişi, sürece kendinden bir değer katar, oysa koçlukta bu söz konusu değildir. Koçlukta kişinin aradığı cevapların sadece ona özel olduğu ve bu sebeple sadece kendisinin bilebileceği kabul edilir. Herkesin fikri kendine aittir ve kendi özelinde, kendi içinde bulunduğu fiziksel, zihinsel ve psikolojik şartlar için geçerlidir, başkasına uygulanması doğru değildir. Dolayısıyla koçluk alan kişi, aradığı mutlak cevapları sadece kendinde bulabilir. Koç bu süreçte profesyonel bir yaklaşım ve yargısız, suçlamasız ve tamamen tarafsız bir duruş sergiler.

Koç bu çerçevede koçluk alan kişiye, hayatıyla ilgili aradığı tüm cevapları bulma serüveninde bir “yol arkadaşı” rolü üstlenir. Onu görevi sadece soru sormaktır, koçluk alan kişinin görevi de, onda nasıl bir algı oluşturursa oluştursun bu sorulara cevap vermeye yönelik, odaklanmış ve derin düşünmeye çaba sarfetmektir. Koçluk çok ciddi tekniklerden oluşur, koç müşterisini sorularıyla aradığı cevaplara doğru “kışkırtır”. Cevaplar tam da “orada”, bulunmayı beklemektedir, sorular koçluk alan kişide cevaplara doğru geri dönülmez bir iç sürecin başlamasına sebep olacaktır.

Profesyonel Erickson® Koçluğunun Üstünlükleri:
Dünyada koçluk ekolü ICF, (International Coach Federation – Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından konulan kurallar çerçevesinde yönetilmektedir. ICF’in onayı, koçluk kurallarının müşteriye en yüksek fayda sağlanabilmesi açısından mutlaka gerekli olup, Erickson® Koçluğu da ICF’ten sertifikasyona sahip dünyadaki az sayıdaki koçluk okullarındadır.

Profesyonel Erickson® Koçluğu, Dr. Milton Erickson prensipleri üzerine kurulmuştur. Dr. Milton Hyland Erickson, yaygın olarak dünyanın en önde gelen hipnoz uygulayıcısı teorisyeni ve öğretmeni olarak bilinir. Aynı anda hem psikoloji okurken hem de tıp fakültesini bitirmiş olan Erickson, hem psikiyatrist hem de psikolog olan nadir bulunan özellikleri sahip bir bilim adamıydı. Erickson, her bireyin eşsizliğine büyük değer vermiş ve yaptıkları şeyleri nasıl yapabildikleri konusunda sınırsız bir merak duymuştur. Genelleştirilmiş psikolojik teorileri benimsemediği için hiçbir sistematik yaklaşım kullanmamıştır. Bunun yerine terapinin şeklini müşterisinin belirlemesine izin vermeyi tercih etmiştir. Bireyi özgür kılan tarzı ve kullandığı dilin açık ve anlam bakımından esnek olması, karşısındaki bireye söylediği şeylerin o birey tarafından kendisine en anlamlı ve mantıklı gelen bir biçimde yorumlanmasını sağlamıştır. Günümüzde kullandığı dil kalıpları, NLP’de Milton Modeli olarak öğretilir.

Profesyonel Erickson® Koçluğu, dünyadaki NLP bazlı en büyük ve geçerli koçluk okuludur. NLP (Neuro Lingusitic Programming – Beyin Dilinin Programlanması) psikoloji temelli terapi yöntemlerine büyük etkinlik kazandırmıştır. Koçlukta da zihnin pozitif yaratma gücünden yararlanılarak koçluk alan kişinin hayallerine ulaşmasına yönelik süreci son derece olumlu şekilde desteklemektedir.

Dr. Milton Erickson prensipleri, tüm Profesyonel Erickson® Koçluğu sürecinin de temellerini oluşturmaktadır:

  1. Her insan TAMDIR, hiçbir şey yanlış değildir.
  2. Her insan gereksinim duyduğu KAYNAKLARA sahiptir.
  3. Her davranışın altında POZİTİF bir niyet vardır.
  4. Her insan o anda var olan EN İYİ SEÇİMİ yapar.
  5. DEĞİŞİM sadece mümkün değil, aynı zamanda KAÇINILMAZDIR.

Profesyonel Erickson® Koçluğunun Faydaları Nelerdir?
Hayatları ile ilgili çeşitli kişisel konuları sebebiyle yardıma ihtiyacı olan çoğu kişinin ortak özelliği, düşünce tarzlarının olumsuza odaklanmış olmasıdır. Herkes sorunlarından bahsetmeyi sever, bu durum onlara acı verdiği gibi bir anlamda da farkındasız bir şekilde egolarını da beslemektedir, çünkü acı çeken kişi ilgi görür.
Profesyonel Erickson® Koçluğunda koçluk alan kişi şikayet alanından uzaklaştırılarak, sonsuz çözüm ihtimallerinin bulunduğu sınırsız zihin (bilinçdışı) alanına taşınır. Olumlu tarafta kalmak çözüm alternatiflerinin farkındalığını uyandırır, farkına varılan ihtimaller, somut adımlar tarafından izlenir. NLP bazlı Profesyonel Erickson® Koçluğu sayesinde koçluk alan kişiler hayatlarında belki de ilk defa derin, odaklanmış ve pozitif yaklaşımlı düşünce dünyasına girerek hayatlarını değiştirmeye başlarlar.

Adres : Şerafettin Sokak, Terzi Apt. No:19 D:1 Erenköy Telefon : 0216 369 80 64 e-mail : iletisim@oguzakyildiz.com.tr Oğuz Akyıldız / Armut.com Copyright @ 2015 Oğuz Akyıldız